تبلیغات
برای مهراد - ...
نویسنده :مهراد .
تاریخ:شنبه 6 اسفند 1390-07:40 ب.ظ

...

یکی از بهترین حس های زندگی-که مخلوطی از حس های شاد و شرمسار کننده است-اینست که بر حسب ظاهر  بر یک نفر قضاوت کنی و خود-خود روشنفکر نمایت-را برتر بدانی. دست بر قضا میفهمی که ریده ای و طرف آدم حسابی است.و اگر احتمالا فرصتی دست دهد و با هم بیشتر آشنا شوید و این آشنایی به دوستی ختم شود آن وقت میتوان گفت که گه اضافی در تمام مدت نوش جان می کردی.

حالا فرض کنید که این آدم حسابی بعضی از کارت های خود را رو کند.مثلا بعضی از کتاب های خود را-که رویشان حساس هم هست-به شما بدهد که بخوانید.آنوقت احساسی به آدم دست میدهد که اصلا تکلیف خود را نمیداند.

نمیدانید چطور تشکر کنید؟چطور جبران کنید؟چطور رفتار ظاهر بینانه قبل از آشناییتان را جبران کنید؟

دقیقا احساس من را بعد از اتمام کتاب راه رفتن روی ریل را درک میکنید.کتابی شاهکار از دختری که بر حسب عادت با او همانند سایر خانم ها برخورد کردم.حالا بماند که چطور مشکلات رفع شدند.

اما اکنون چه حسی دارم درست نمیتوانم درک کنم.اما اینرا میدانم که به هر دری میزنم تا کتاب مذکور را از چنگش درآورم.