تبلیغات
برای مهراد - BANG BANG!!!
نویسنده :مهراد .
تاریخ:جمعه 12 اسفند 1390-05:27 ب.ظ

BANG BANG!!!

آخر خر کی باشی که تصور کنی من برخی از کارهایم را بر اساس واکنش به تو انجام دهم بنگ بنگ...اگر قصد داری که به من ثابت کنی که پائین ترین ضریب هوشی ممکن برای انسان ها متعلق به توست،باشه من ابدا جلو دارت نمی شوم بنگ بنگ...

مطئنا یکی از سخت ترین کارهای دنیا اینست که به احمقی بفهمانی که هیج یک از کارهای که انجام میدهی ربطی به او ندارد و ابدا به خاطرش نیست بنگ بنگ...


حتما خودم مقصرم چه در انتخاب دوستانم و چه در تعیین میزان صمیمتشان با من بنگ بنگ...اخیرا فهمیده ام آن چیزی که باعث شد این دوستی سریعتر شکل بگیرد آن چشم هایت بود که مرا یاد خر شرک می انداخت بنگ بنگ

هنوز هم از خودم متعجم که چرا بعد از آن حرکت کودکانه و البته دخترانه چند ماه پیشت هنوز هم به این دوستی احمقانه ادامه داده ام.حتی دختر های ۱۴ ساله هم از آن حرکتی که کردی شرمگین میشوند.مرا یاد دختر های باکره ای انداختی که تازه برایشان جشن تکلیف برپا کرده اند و دائما خودشان را از انظار پنهان میکنند بنگ بنگ...

***

بین خودمان میماند از اینکه من جذابم حسودیت میشود .

***

BANG BANG!!!